کارت درمان

کارت درمان

درمان کارت شرکت سپهر نیاز دانا مکملی جهت پوشش های درمان تکمیلی و نیاز هر خانواده جهت کم کردن بخشی از هزینه های درمانی هر فرد میباشد هزینه های تحت پوشش سپهر کارت شامل:
۱_دندانپزشکی
۲_پزشکی عمومی
۳_پزشکی تخصصی
۴_تجهیزات پزشکی
۵_آزمایشات عمومی
۶_آزمایشات تخصصی
با درصد تخفیفات ۵% الی ۴۰%
Image
قیمت 1,200,000 ریال
قیمت جشنواره 500,000 ریال

مراکز طرف قرارداد

دندان پزشکان

-

نام مرکز

خدمات

درصد تخفیف

شماره تماس

آدرس

1

کلینیک لبخند

دندان پزشکی عمومی

ایمپلنت/ارتودنسی/

20%

10%

22236561

خیابان عباس آباد روبه روی هلال احمر

2

کلینیک پورسینا

کلیه خدمات

دندان پزشکی

15%

32234666

32234776

خیابان شهید بهشتی نبش کوچه سمیه مجتمع پارس طبقه زیرین

3

دکتر حضرتی

دندان پزشکی عمومی شامل ترمیم درمان ریشه پرتز های ثابت و متحرک

15%

32246489

قائم مقام نرسیده به مولوی جنب بانک قوانین

4

دکتر محمد کیوان

کشیدن/ترمیم/عصبکشی/جرم گیری/خدمات پروتز/جراحی/اطفال 7تا 12

40%

32241742

 

خیابان نیسانیان مجتمع  پزشکان بهارستان طبقه 4 واحد 12

5

دکترالناز فروغی

متخصص دندانپزشکی اطفال

15%

33138891

خیابان شهید شیرودی ساختمان پاستور(ساختمان بانک ملت)طبقه اول

6

کلینیک فرهنگیان

دندان پزشکی/متخصص/فوق تخصص/آزمایشگاه/

5%

10%

32221054

32215410

خیابان قايم مقام میدان ارگ درمانگاه فرهنگیان

7

کلینیک فرهنگیان

کلیه خدمات شامل زیبایی و عمومی

15%

32213808

خیابان شهید بهشتی طبقه فوقانی درمانگاه علوی

داروخانه ها
آزمایشگاه/فیزیوتراپی/رادیولوژی
تجهیزات و لوازم پزشکی و زیبایی
متخصصین وپزشکان عمومی